Rasfoire documente

Decizia 180/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3)-(5), art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), art. 14 şi art. 15, precum şi ale anexei nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată

publicat in M.Of. 548 din 02-iul-2018

Ordinul 1018/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 548 din 02-iul-2018

Ordinul 1110/2018 privind acordarea unui ajutor de investiţii, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa'' - S.A., pentru anii 2018-2020

publicat in M.Of. 548 din 02-iul-2018

Decizia 7/2018 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 55^1 din Legea nr. 254/2013

publicat in M.Of. 548 din 02-iul-2018

Hotarirea 2/2018 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007

publicat in M.Of. 548 din 02-iul-2018