Rasfoire documente

Hotarirea 451/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Hotarirea 465/2018 pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Ordinul 841/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Ordinul 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Ordinul 1097/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome ''Administraţia Canalului Navigabil Bega'' Timiş

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Ordonanta urgenta 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Metodologie din 2018 de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018

Ordinul 840/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 545 din 29-iun-2018