Rasfoire documente

Decretul 509/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decretul 510/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decretul 511/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decretul 512/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decretul 513/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decretul 514/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decretul 506/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decretul 507/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decretul 508/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decizia 68/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi art. 44 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Decizia 163/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6), (8) şi (9) şi art. 22 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Hotarirea 450/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018

Ordinul 1077/2018 pentru exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la punctul 9.1 din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.854/2017 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu ocazia Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial

publicat in M.Of. 533 din 27-iun-2018