Rasfoire documente

Decretul 484/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Legea 149/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Decretul 494/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Hotarirea 84/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi protecţiei internaţionale - COM (2018) 307 final

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Hotarirea 436/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Hotarirea 441/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Hotarirea 448/2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 510 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Decizia 345/2018 pentru abrogarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Legea 143/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018

Metodologie din 2018 de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim

publicat in M.Of. 530 din 27-iun-2018