Rasfoire documente

Legea 151/2018 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Decretul 496/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Legea 152/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Decretul 503/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Legea 153/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Decretul 504/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Hotarirea 81/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM (2018) 183 final

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Hotarirea 82/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind acţiunile de reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor şi de abrogare a Directivei 2009/22/CE - COM (2018) 184 final

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Hotarirea 83/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie - COM (2018) 212 final

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Ordinul 114/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Decizia 718/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ASIDO EXPERT - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Hotarirea 85/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018

Memorandum de Intelegere din 2017 între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă

publicat in M.Of. 538 din 28-iun-2018