Rasfoire documente

Hotarirea 438/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Hotarirea 439/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Hotarirea 447/2018 privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Mediu 1998 ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Legea 148/2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Decretul 493/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Legea 150/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Decretul 495/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Decizia 190/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Decizia 220/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4), art. 375 şi art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Hotarirea 437/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018

Ordinul 60/2018 privind procedura de administrare a contribuţiei anuale datorate de Camera Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2018