Rasfoire documente

Decretul 46/2018 pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligaţii fiscale

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Decizia 720/2017 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 85/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Ordinul 1659/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vişina, judeţul Olt

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Ordinul 1660/2017 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Surdila-Găiseanca, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Ordinul 3017/2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Ordinul 1596/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.327/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Decizia 87/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la coroborarea dispoziţiilor art. 1.489 alin. (2) din Codul civil, art. 8 alin. (3) şi art. 18 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011)

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Ordinul 3024/2018 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Ordinul 492/2018 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Ordinul 1168/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Ordinul 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018

Legea 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2018