Rasfoire documente

Decretul 500/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 526 din 26-iun-2018

Decretul 501/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 526 din 26-iun-2018

Decretul 502/2018 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 526 din 26-iun-2018

Decizia 71/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 526 din 26-iun-2018

Hotarirea 434/2018 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ''Consolidarea core-ului Reţelei de comunicaţii integrate voce-date a MAI la nivel naţional''

publicat in M.Of. 526 din 26-iun-2018

Ordinul 814/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

publicat in M.Of. 526 din 26-iun-2018

Ordinul 1098/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 615/2015 privind aprobarea Procedurii pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor

publicat in M.Of. 526 din 26-iun-2018

Ordinul 2319/2018 privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi (4^1), precum şi ale art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 526 din 26-iun-2018

Ordinul 107/2018 privind modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

publicat in M.Of. 526 din 26-iun-2018