Rasfoire documente

Ordinul 2002/C/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 513 din 21-iun-2018

Ordinul 4955/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7.021/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 513 din 21-iun-2018

Hotarirea 51/2018 privind revocarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 106/2017 pentru derogarea de la unele prevederi ale Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 212/2011, şi derogarea de la unele prevederi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014

publicat in M.Of. 513 din 21-iun-2018

Norma 8/2018 pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

publicat in M.Of. 513 din 21-iun-2018

Ordinul 460/2018 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional ''Tabere studenţeşti'' 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 290/2018

publicat in M.Of. 513 din 21-iun-2018