Rasfoire documente

Decretul 483/2018 pentru promulgarea Legii privind precursorii de droguri

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018

Ordinul 1194/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din instituţiile subordonate acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2018

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018

Norma 9/2018 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018

Ordinul 2341/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018

Ordinul 1704/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018

Ordinul 62/2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018

Ordinul M.82/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018

Ordinul 108/2018 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica'' - S.A.

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018

Legea 142/2018 privind precursorii de droguri

publicat in M.Of. 519 din 25-iun-2018