Rasfoire documente

Decretul 497/2018 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 517 din 25-iun-2018

Decretul 498/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017

publicat in M.Of. 517 din 25-iun-2018

Decretul 499/2018 privind înfiinţarea Ambasadei României în Sultanatul Oman, cu sediul la Muscat

publicat in M.Of. 517 din 25-iun-2018

Hotarirea 398/2018 privind aprobarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2018-2022 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia

publicat in M.Of. 517 din 25-iun-2018

Ordinul 129/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

publicat in M.Of. 517 din 25-iun-2018

Hotarirea 18/466/2018 privind nestatutaritatea Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava din data de 7 mai 2018 şi revocarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava nr. 18/87 din 7 mai 2018

publicat in M.Of. 517 din 25-iun-2018

Strategie din 2018 naţională anti-doping pentru perioada 2018-2022

publicat in M.Of. 517 din 25-iun-2018

Ordinul 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 517 din 25-iun-2018