Rasfoire documente

Legea 146/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Decretul 487/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Decizia 157/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 420 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Hotarirea 431/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alexandria, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Hotarirea 432/2018 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanţarea cheltuielilor privind administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Ordinul 627/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Hotarirea 11/2018 privind modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Hotarirea 12/2018 privind modificarea Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 2/2014

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Ordinul 2047/2018 pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Norma 10/2018 pentru completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Norme Metodologice din 2018 de punere în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Ordinul 3915/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Ordinul 1947/C/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018