Rasfoire documente

Ordinul 2186/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 503 din 19-iun-2018

Decretul 468/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

publicat in M.Of. 503 din 19-iun-2018

Decizia 218/2018 privind numirea domnului Lucian Pătraşcu în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 503 din 19-iun-2018

Ordinul M.94/2018 pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate

publicat in M.Of. 503 din 19-iun-2018

Ordinul 538/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 503 din 19-iun-2018

Ordinul 3914/2018 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015

publicat in M.Of. 503 din 19-iun-2018

Ordinul 1657/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 503 din 19-iun-2018

Hotarirea 427/2018 privind aprobarea programului de interes naţional ''Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente'' şi a programului de interes naţional ''Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale''

publicat in M.Of. 503 din 19-iun-2018

Legea 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

publicat in M.Of. 503 din 19-iun-2018