Rasfoire documente

Legea 128/2018 pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Decretul 467/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Legea 130/2018 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Decretul 469/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Legea 131/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Decretul 470/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Legea 132/2018 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Decretul 471/2018 pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ''Regele Mihai I al României'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Hotarirea 77/2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite şi recuperarea garanţiilor reale - COM (2018) 135 final

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Hotarirea 78/2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce priveşte anumite comisioane pentru plăţile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii şi comisioanele de conversie monetară - COM (2018) 163 final

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Hotarirea 79/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transparenţa şi durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanţului alimentar şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislaţia alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fitosanitare] şi a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] - COM (2018) 179 final

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Hotarirea 80/2018 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru furnizorii prin servicii de intermediere online - COM (2018) 238 final

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018

Ordinul 117/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

publicat in M.Of. 500 din 19-iun-2018