Rasfoire documente

Hotarirea 425/2018 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.057/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Naţional Piatra Craiului

publicat in M.Of. 506 din 20-iun-2018

Hotarirea 426/2018 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 506 din 20-iun-2018

Hotarirea 428/2018 privind retransmiterea sectorului de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Arad, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local

publicat in M.Of. 506 din 20-iun-2018

Ordinul 14/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Movila, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 506 din 20-iun-2018

Ordinul 63/2018 privind desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc

publicat in M.Of. 506 din 20-iun-2018

Ordinul 2152/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 506 din 20-iun-2018

Ordinul 3768/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.774/2014 privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

publicat in M.Of. 506 din 20-iun-2018

Decizia 28/2018 [A] referitoare la dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea prevederilor art. 147^3 din Codul fiscal

publicat in M.Of. 506 din 20-iun-2018