Rasfoire documente

Hotarirea 393/2018 privind înscrierea imobilului 1059 situat în municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 493 din 15-iun-2018

Hotarirea 400/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Constanţa

publicat in M.Of. 493 din 15-iun-2018

Hotarirea 401/2018 privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ''Decebal'' Hunedoara (U.M. 0451 Deva)

publicat in M.Of. 493 din 15-iun-2018

Hotarirea 406/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 493 din 15-iun-2018

Hotarirea 413/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 decembrie 2017 şi la Paris la 26 februarie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

publicat in M.Of. 493 din 15-iun-2018

Hotarirea 416/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 445/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ''Variantă de ocolire Suceava''

publicat in M.Of. 493 din 15-iun-2018

Ordinul 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale

publicat in M.Of. 493 din 15-iun-2018