Rasfoire documente

Hotarirea 415/2018 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018

Hotarirea 37/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018

Hotarirea 38/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018

Hotarirea 422/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018

Ordinul 525/2018 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv ''Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 ''Locuri de muncă pentru toţi'', obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018

Ordinul 2330/2018 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii iunie 2018

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018

Ordonanta urgenta 49/2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018

Ordonanta urgenta 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

publicat in M.Of. 492 din 14-iun-2018