Rasfoire documente

Legea 127/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Decretul 447/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Decretul 448/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Decretul 450/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Decretul 451/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Decretul 452/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Decretul 453/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Hotarirea 72/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale - COM (2018) 130 final

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Hotarirea 73/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare cu alimente - COM (2018) 173 final

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Hotarirea 74/2018 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) - COM/2018/252

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Hotarirea 388/2018 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Decizia 217/2018 privind revocarea şi numirea unui membru neexecutiv în cadrul Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Ordinul 749/2018 privind aprobarea preţului maximal cu ridicata fără TVA pentru medicamentul IG VENA 5 g/100 ml, soluţie perfuzabilă 5 g/100 ml, cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 100 ml soluţie perfuzabilă şi un set pentru administrare

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Aranjament administrativ din 2016 pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018

Decretul 449/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 491 din 14-iun-2018