Rasfoire documente

Decizia 386/2018 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători, a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale ''Regio Călători'' - S.R.L., precum şi a contractului aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale ''Astra Trans Carpatic'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''CFR Călători'' - S.A. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 4/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 2/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018

Actul Aditional 1/2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017 - 2 decembrie 2019 al Astra Trans Carpatic S.R.L. - RUIC nr. 42/21.12.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 176/21.12.2017

publicat in M.Of. 491 bis din 14-iun-2018