Rasfoire documente

Ordinul 3/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de prelevare a probelor de control doping

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decizia 81/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Ordinul 3132/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Ordinul 472/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Legea 27/2018 pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decretul 44/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Legea 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decretul 45/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decretul 47/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Legea 31/2018 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Decretul 48/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018

Legea 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2018