Rasfoire documente

Decretul 472/2018 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018

Decretul 473/2018 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018

Hotarirea 429/2018 pentru aprobarea valorii maxime a sprijinului financiar excepţional cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul fructe

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018

Ordinul M.81/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018

Ordinul 1085/2018 pentru completarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018

Ordinul 3921/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018

Ordinul 2181/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018

Ordinul 1692/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018

Ordonanta urgenta 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

publicat in M.Of. 499 din 18-iun-2018