Rasfoire documente

Ordinul 1945/C/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti

publicat in M.Of. 498 din 18-iun-2018

Hotarirea 390/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

publicat in M.Of. 498 din 18-iun-2018

Hotarirea 411/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 498 din 18-iun-2018

Ordinul 381/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

publicat in M.Of. 498 din 18-iun-2018

Ordinul 3681/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie - 29 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 498 din 18-iun-2018

Ordinul 714/2018 pentru aprobarea Normelor privind procedura de raportare cu privire la ingrediente şi emisii ale produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere

publicat in M.Of. 498 din 18-iun-2018

Ordinul 93/2018 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind colectarea, agregarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică

publicat in M.Of. 498 din 18-iun-2018