Rasfoire documente

Decizia 100/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 221^3 alin. (2) lit. ş) şi art. 221^3 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018

Hotarirea 402/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018

Hotarirea 403/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018

Hotarirea 404/2018 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018

Hotarirea 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018

Hotarirea 423/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018

Ordinul 381/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018

Ordinul 106/2018 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018

Ordinul 2187/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018

Ordinul 1689/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ''Romfilatelia'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 497 din 18-iun-2018