Rasfoire documente

Decretul 455/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 456/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 457/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 458/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Hotarirea 22/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 454/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 459/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 460/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 461/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 462/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 463/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 464/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 465/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decretul 466/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Ordinul 324/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Ordinul 3764/2018 pentru completarea anexei nr. 2 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Decizia 7/2018 [A] privind examinarea recursului în interesul legii vizând stabilirea competenţei materiale de soluţionare a acţiunilor în despăgubiri formulate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, împotriva administratorului unei societăţi înregistrate în registrul comerţului, în situaţia în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul de a se determina dacă acţiunile având acest obiect sunt în competenţa instanţei de contencios administrativ şi fiscal sau în competenţa instanţei civile

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Ordinul 694/2018 pentru completarea anexei nr. 2 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018

Ordinul 2328/2018 privind standardele tehnice pentru elementul de securitate aplicat produselor din tutun

publicat in M.Of. 495 din 15-iun-2018