Rasfoire documente

Decizia 55/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 488 din 13-iun-2018

Decizia 59/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 488 din 13-iun-2018

Decizia 385/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 488 din 13-iun-2018

Hotarirea 418/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii''

publicat in M.Of. 488 din 13-iun-2018

Ordinul 3755/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.796/2017 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

publicat in M.Of. 488 din 13-iun-2018

Ordinul 2311/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 488 din 13-iun-2018

Ordinul 452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 488 din 13-iun-2018