Rasfoire documente

Decizia 187/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) şi art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 485 din 13-iun-2018

Hotarirea 378/2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 485 din 13-iun-2018

Hotarirea 408/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''IOR'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 485 din 13-iun-2018

Hotarirea 409/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Institutul de Proiectări Chimice ''IPROCHIM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 485 din 13-iun-2018

Hotarirea 410/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 485 din 13-iun-2018

Ordinul 1052/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

publicat in M.Of. 485 din 13-iun-2018