Rasfoire documente

Legea 120/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018

Decretul 438/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018

Legea 125/2018 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018

Decretul 445/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018

Decretul 441/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018

Decretul 442/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018

Hotarirea 35/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la recomandarea de Decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un pact mondial pentru mediu - COM (2018)138

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018

Hotarirea 36/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migraţia - COM(2018)250

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018

Decizia 812/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6), art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018

Hotarirea 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea şi exercitarea de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019

publicat in M.Of. 472 din 07-iun-2018