Rasfoire documente

Ordinul 3685/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit ''Triki Riki'' din municipiul Suceava

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Ordinul 3686/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Sf. Antim Ivireanul'' din municipiul Timişoara

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Legea 122/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Decretul 440/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Decizia 145/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Decizia 160/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Ordinul 1942/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2018

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Ordinul 1943/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2018

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Ordinul 3694/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''real'', specializarea ''ştiinţe ale naturii'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul ''Don Orione'' din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Ordinul 1940/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru anul 2018

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018

Ordinul 1941/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018

publicat in M.Of. 471 din 07-iun-2018