Rasfoire documente

Decizia 620/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (1)-(3) şi (5)-(6), art. 8 şi art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi legea în ansamblul său

publicat in M.Of. 470 din 07-iun-2018

Ordinul 978/2018 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiuni de agrement

publicat in M.Of. 470 din 07-iun-2018

Ordinul 979/2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016

publicat in M.Of. 470 din 07-iun-2018

Rezolutia MEPC.277(70)/2016 Amendamente la Anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului)

publicat in M.Of. 470 din 07-iun-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 210/2018 privind modificarea datelor de identificare şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 aprilie 2018

publicat in M.Of. 470 din 07-iun-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 346/2018 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 24 mai 2018

publicat in M.Of. 470 din 07-iun-2018