Rasfoire documente

Regulamentul 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

publicat in M.Of. 478 din 11-iun-2018

Decretul 444/2018 pentru promulgarea Legii privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii

publicat in M.Of. 478 din 11-iun-2018

Legea 123/2018 pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

publicat in M.Of. 478 din 11-iun-2018

Decretul 443/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

publicat in M.Of. 478 din 11-iun-2018

Legea 124/2018 privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii

publicat in M.Of. 478 din 11-iun-2018

Ordinul 963/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

publicat in M.Of. 478 din 11-iun-2018

Ordinul 3692/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal ''Betleem'' din oraşul Haţeg

publicat in M.Of. 478 din 11-iun-2018