Rasfoire documente

Decizia 147/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 477 din 11-iun-2018

Hotarirea 392/2018 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 477 din 11-iun-2018

Ordinul 1192/2018 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2018, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 477 din 11-iun-2018

Hotarirea 72/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013

publicat in M.Of. 477 din 11-iun-2018

Ordinul 2337/C/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014

publicat in M.Of. 477 din 11-iun-2018