Rasfoire documente

Ordinul 2111/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Germisara'' - S.A.

publicat in M.Of. 460 din 05-iun-2018

Ordinul 17878/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Germisara'' - S.A.

publicat in M.Of. 460 din 05-iun-2018

Actul din 2018 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional ''Pentru Patrie''

publicat in M.Of. 460 din 05-iun-2018

Ordinul 1625/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea ''Germisara'' - S.A.

publicat in M.Of. 460 din 05-iun-2018

Legea 119/2018 pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

publicat in M.Of. 460 din 05-iun-2018

Decretul 436/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles

publicat in M.Of. 460 din 05-iun-2018

Hotarirea 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

publicat in M.Of. 460 din 05-iun-2018

Ordinul 1281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora

publicat in M.Of. 460 din 05-iun-2018