Rasfoire documente

Ordinul 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2018

Decizia 86/2017 [A] referitoare la examinarea sesizării formulată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a civilă, în Dosarul nr. 114.907/299/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 58 alin. (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu modificările şi completările ulterioare, asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite este îndreptăţit să obţină penalizările prevăzute de dispoziţiile art. 38 din acelaşi act normativ dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile la scadenţă sau şi le îndeplineşte necorespunzător

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2018

Dispozitia 4/2017 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2018