Rasfoire documente

Ordinul 386/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru Ministerul Tineretului şi Sportului şi unităţile din subordinea acestuia

publicat in M.Of. 469 din 07-iun-2018

Hotarirea 395/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 469 din 07-iun-2018

Ordinul 2180/2018 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a operaţiunii de răscumpărare anticipată a unei serii de obligaţiuni denominate în dolari, scadentă în data de 7 februarie 2022, şi de preschimbare a acesteia sau a unei părţi din aceasta cu obligaţiuni noi, prin contractarea unui împrumut pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'', în sumă totală de până la 1,5 miliarde dolari, cu maturitatea de 30 de ani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 469 din 07-iun-2018

Decizia 9/2018 [R] privind interpretarea dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII din Legea-cadru nr. 284/2010 cu privire la faptul dacă, la încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă/retragere, poliţiştii/militarii beneficiază de ajutoarele prevăzute de aceste prevederi în situaţia în care legiuitorul, prin acte normative care reglementează salarizarea în sectorul bugetar, a stipulat că aceste prevederi nu se aplică, respectiv aceste ajutoare nu se acordă

publicat in M.Of. 469 din 07-iun-2018

Hotarire din 2012 în Cauza Dimon împotriva României

publicat in M.Of. 469 din 07-iun-2018