Rasfoire documente

Hotarirea 357/2018 privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 466 din 06-iun-2018

Hotarirea 275/2018 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 466 din 06-iun-2018

Hotarirea 382/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 466 din 06-iun-2018

Hotarirea 383/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 466 din 06-iun-2018

Ordinul 709/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 466 din 06-iun-2018

Ordinul 467/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

publicat in M.Of. 466 din 06-iun-2018

Instructiuni din 2018 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 61 alin. (1), (2) şi (3) lit. a) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

publicat in M.Of. 466 din 06-iun-2018