Rasfoire documente

Ordinul 49/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Legea 121/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Decretul 439/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Hotarirea 69/2018 referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doilea Raport anual privind Instrumentul pentru refugiaţii din Turcia - COM (2018) 91 final

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Hotarirea 70/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Reforma structurii administrative a şcolilor europene - COM (2018) 152 final

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Hotarirea 71/2018 referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă - COM (2018) 171 final

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Decizia 159/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (1) lit. a) şi art. 87 din Codul penal

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Decizia 162/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Hotarirea 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Decizia 214/2018 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către domnul Romulus Cătălin Pantazi

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Decizia 215/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către domnul Doru Eduard Clăbescu

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Actul din 2018 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018

Rectificare din 2018 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 792 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 16 mai 2018

publicat in M.Of. 465 din 06-iun-2018