Rasfoire documente

Decizia 57/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 3 şi alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 453 din 31-mai-2018

Decizia 117/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 453 din 31-mai-2018

Legea 118/2018 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017

publicat in M.Of. 453 din 31-mai-2018

Tratat din 2017 între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală

publicat in M.Of. 453 din 31-mai-2018

Decretul 435/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia la 13 iunie 2017

publicat in M.Of. 453 din 31-mai-2018

Hotarirea 367/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

publicat in M.Of. 453 din 31-mai-2018

Hotarirea 368/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 453 din 31-mai-2018

Hotarirea 369/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public

publicat in M.Of. 453 din 31-mai-2018