Rasfoire documente

Hotarirea 371/2018 pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018

Hotarirea 373/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călăraşi, Ialomiţa, Suceava, Sibiu, Braşov, Constanţa şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018

Hotarirea 376/2018 privind preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018

Ordinul 92/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018

Hotarirea 377/2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Bistriţa'' al Judeţului Bistriţa-Năsăud a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018

Ordinul 50/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018

Ordinul 52/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018

Decizia 381/2018 privind stabilirea valorii compensaţiei unitare pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2018

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018

Regulament din 2018 de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional

publicat in M.Of. 452 din 31-mai-2018