Rasfoire documente

Ordinul 104/2018 privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Ordinul 103/2018 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Hotarirea 360/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Cultură''

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Hotarirea 362/2018 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Hotarirea 366/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905''

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Ordinul 4839/2018 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii OCH LOGISTIC AG - S.R.L.

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Ordinul 98/2018 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Ordinul 99/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1 - Negru Vodă 1

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Ordinul 102/2018 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2017 pentru aprobarea condiţiilor de aplicare a tarifelor componenta de piaţă concurenţială

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Ordonanta urgenta 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Regulament-Cadru din 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Cultură''

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Ordinul 100/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018

Ordinul 101/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

publicat in M.Of. 451 din 30-mai-2018