Rasfoire documente

Decizia 98/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 456 din 31-mai-2018

Hotarirea 380/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 456 din 31-mai-2018

Hotarirea 381/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea, la Bucureşti, acelui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor Fundaţiei Asia-Europa, în perioada 5-9 iunie 2018

publicat in M.Of. 456 din 31-mai-2018

Hotarirea 4/2018 pentru aprobarea Normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care au acces în clădirea Palatului Parlamentului

publicat in M.Of. 456 din 31-mai-2018

Decizia 249/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică'' prin transformare

publicat in M.Of. 456 din 31-mai-2018