Rasfoire documente

Hotarirea 32/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 455 din 31-mai-2018

Decizia 146/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 455 din 31-mai-2018

Decizia 334/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 455 din 31-mai-2018

Ordinul 976/2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa I la MARPOL (Formular B al Suplimentului la Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.276(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016

publicat in M.Of. 455 din 31-mai-2018

Rezolutia MEPC.276(70)/2016 Amendamente la Anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta. Amendamente la anexa I la MARPOL (Formular B al Suplimentului la Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu hidrocarburi)

publicat in M.Of. 455 din 31-mai-2018