Rasfoire documente

Hotarirea 372/2018 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Sinaia la 9 iulie 2017

publicat in M.Of. 454 din 31-mai-2018

Acord din 2017 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, mass-mediei, tineretului şi sportului

publicat in M.Of. 454 din 31-mai-2018

Ordinul 2135/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2018

publicat in M.Of. 454 din 31-mai-2018

Ordinul 53/2018 privind modificarea şi abrogarea unor reglementări referitoare la dimensionarea bugetului minim de timp

publicat in M.Of. 454 din 31-mai-2018

Ordinul 54/2018 privind autorizarea în România a auditorilor financiari autorizaţi în alte state membre şi a auditorilor autorizaţi în ţări terţe

publicat in M.Of. 454 din 31-mai-2018

Circulara 15/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial

publicat in M.Of. 454 din 31-mai-2018

Decizia 42/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 454 din 31-mai-2018

Ordonanta urgenta 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 454 din 31-mai-2018