Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2018 de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018

publicat in M.Of. 443 din 25-mai-2018

Hotarirea 29/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică - COM(2017) 787

publicat in M.Of. 443 din 25-mai-2018

Hotarirea 30/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea uniunii pieţelor de capital până în 2019 - este timpul să accelerăm ritmul - COM (2018) 114

publicat in M.Of. 443 din 25-mai-2018

Hotarirea 31/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecţie socială pentru lucrători şi pentru persoanele care desfăşoară o activitate independentă - COM(2018) 132

publicat in M.Of. 443 din 25-mai-2018

Ordinul 289/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 443 din 25-mai-2018

Ordinul 974/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018

publicat in M.Of. 443 din 25-mai-2018