Rasfoire documente

Ordinul 1946/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Instrucţiunile privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005

publicat in M.Of. 449 din 30-mai-2018

Ordinul 95/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

publicat in M.Of. 449 din 30-mai-2018

Ordinul 350/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Instrucţiunile privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005

publicat in M.Of. 449 din 30-mai-2018

Ordinul 102/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică

publicat in M.Of. 449 din 30-mai-2018

Metodologie din 2018 pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

publicat in M.Of. 449 din 30-mai-2018