Rasfoire documente

Decizia 4/2018 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 447 din 29-mai-2018

Hotarirea 370/2018 privind completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate'', pentru anul 2018

publicat in M.Of. 447 din 29-mai-2018

Ordinul 418/2018 privind procedura de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 447 din 29-mai-2018

Ordinul 3742/2018 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a

publicat in M.Of. 447 din 29-mai-2018

Ordinul 4750/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 891/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA - S.A.

publicat in M.Of. 447 din 29-mai-2018

Ordinul 97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale şi de modificare a unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 447 din 29-mai-2018

Ordinul 3751/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.560/2018 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia

publicat in M.Of. 447 din 29-mai-2018

Regulament din 2018 privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 447 din 29-mai-2018