Rasfoire documente

Hotarirea 27/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - COM(2018) 28

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Hotarirea 28/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi deşeurile - COM(2018) 32

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Hotarirea 347/2018 privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Târgu Jiu'', precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2014

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Hotarirea 348/2018 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 martie 2018

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Acord din 2018 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Ordinul 320/2018 pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public la nivelul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Ordinul 321/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Logreşti şi Berleşti, judeţul Gorj, în unitatea administrativ-teritorială Pieleşti, judeţul Dolj, şi în unitatea administrativ-teritorială Pătulele, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Ordinul 1054/2018 pentru aprobarea Procedurilor specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului regiunilor viticole

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Ordinul 1056/2018 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Ordinul 2062/2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Procedura din 2018 privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Procedura din 2018 privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018