Rasfoire documente

Hotarirea 339/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru românii de pretutindeni

publicat in M.Of. 433 din 22-mai-2018

Hotarirea 332/2018 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 433 din 22-mai-2018

Ordinul 351/2018 privind aprobarea Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

publicat in M.Of. 433 din 22-mai-2018

Ordinul 4856/2018 privind aprobarea tarifului participant/zi pentru programele de perfecţionare profesională în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2018

publicat in M.Of. 433 din 22-mai-2018

Ordinul 4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

publicat in M.Of. 433 din 22-mai-2018

Ordonanta urgenta 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 433 din 22-mai-2018