Rasfoire documente

Hotarirea 317/2018 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Ordinul 606/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Ordinul 651/2018 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Ordinul 3500/2018 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătirea practică şi stagiile de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii şi stagiul de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a învăţământ profesional; pentru stagiile de pregătire practică de 720 ore (după clasa a X-a ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică)

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Decizia 99/2018 privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Norme Metodologice din 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Decizia 13/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la natura juridică a certificatului de urbanism emis în scop preoperaţional

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2018