Rasfoire documente

Decretul 419/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2018

Decizia 36/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2018

Hotarirea 344/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2018

Ordinul 962/2018 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot refăcute pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti şi pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2018

Decizia 27/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Dacă în categoria persoanelor vizate de art. 4 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incluşi doar titularii dreptului de proprietate industrială, adică titularii brevetului de invenţie sau în această categorie se includ şi inventatorii, chiar şi în situaţia în care aceştia nu întrunesc calitatea cumulativă de titular al dreptului de proprietate industrială''

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2018

Decretul 420/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 431 din 22-mai-2018