Rasfoire documente

Ordinul 406/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018

Ordinul 474/2018 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018

Ordinul 994/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018

Decizia 779/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) şi art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 şi 389 bis din 7 mai 2018

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018

Decizia 330/2018 privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018

Actul din 2018 MECANISM de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018

Ordinul 94/2018 privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice

publicat in M.Of. 439 din 24-mai-2018